Agnieszka Graff, Elżbieta Korolczuk – Kto się boi gender?

Wyd. Krytyka Polityczna 2021

 

 

Agnieszka Graff i Elżbieta Korolczuk wzięły na warsztat antygenderyzm, czyli falę sprzeciwu wobec „ideologii gender”, która de facto nie istnieje, ale pod której pojęciem rozumie się obyczajowe zmiany równościowe, w tym przede wszystkim emancypację kobiet i ludzi LGBT+. Autorki pokazują, że antygenderyzm, pewnie ku zaskoczeniu niektórych, nie jest zjawiskiem stricte polskim, a swe początki ma jeszcze w latach 90. Opisują ruchy antygenderowe w wielu krajach, wśród których Polska zajmuje niestety pozycję szczególną – u nas ruch antygenderowy ma mocną reprezentację wśród rządzących, w większości innych krajów znajduje się w opozycji. Oczywiście, nie sposób pominąć religijnego aspektu antygenderyzmu: Graff i Korolczuk pokazują, jak hierarchowie kościelni chętnie zawierają sojusze z politykami. Charakterystyczne jest też przedstawianie równości płci jako „eboli z Brukseli”, czyli obcego zagrożenia próbującego zniszczyć „zwykłych ludzi” i „tradycyjne rodziny”. Graff i Korolczuk przypominają burzliwą polską historię ostatnich walk „o gender” – Czarne Protesty, zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych czy strefy wolne od LGBT. Na koniec zaś pokazują sposoby stawiania oporu. To solidna, naukowa praca napisana pierwotnie w języku angielskim i przetłumaczona przez Michała Sutowskiego. Trochę tylko żałuję, że nie wybrzmiewa w niej lekki, nieco zadziorny styl argumentacji Agnieszki Graff , znany z innych jej książek. (Mariusz Kurc)

 

Tekst z nr 96/3-4 2022.

Digitalizacja archiwum Replikidzięki wsparciu finansowemu Procter & Gamble.