Ka Katharsis – Drag queen i transmatka

Z KASIĄ TWARDOWSKĄ, czyli KA KATHARSIS, queerową artystką, drag queen, transmatką House of Katharsis, o jej burzliwym dorastaniu, o jej partnerach, o wstydzie i o transpłciowym coming oucie, a także o jej rewii w krakowskim teatrze Barakah rozmawia Mariusz Kurc

foto No Pic No Chat Michał Sosna

Katharsis, idziesz jak burza. W czerwcu w krakowskim teatrze Barakah premierę miały rewia „Come back”, dwugodzinny spektakl łączący klasyczną szkołę dragową ze współczesną, twoja wystawa grafik ,,Antrum” oraz audiowizualny performance ,,Ofelia”.

Dokładnie tak! Trzy ważne wydarzenia, które odbyły się w przeciągu jednego miesiąca w jednym miejscu. Jestem bardzo wdzięczna Ani Nowickiej i Monice Kufel, czyli dyrekcji Barakah, za przyjęcie mnie pod swoje skrzydła – te osoby zaufały mojej intuicji i pozwoliły mi zrealizować te trzy wydarzenia, nie znając zupełnie ekipy, która będzie tworzyć ze mną, czyli House Of Katharsis, którego jestem matką założycielką. Obecnie dom przerodził się w migracyjny hostel. (śmiech)

Opowiesz o tych działaniach?

Sam pomysł na rewię pojawił się zupełnie spontanicznie, podczas wernisażu wystawy ,,Antrum”, którą zrobiłam wspólnie z Janem Warlikowskim w teatrze, kuratorowaną przez Tomka Barana i Michała „No Pic No Chat” Sosnę. Kiedy świętowaliśmy sukces, dostałam w prezencie od dyrekcji stworzenie line upu do nowej produkcji rewiowej i tak oto w 3 tygodnie powstał spektakl ,,Nowa Rewia. »Come back«”, w której wzięły udział Lady Brigitte, Filo, Mona Lizak, Vipera i Amba. W międzyczasie moją zachcianką było stworzenie performance’u ,,Ofelia”. To rozwinięcie filmu pod tym samym tytułem, który zrobiliśmy wspólnie z No Pic No Chat, wspaniałym fotografem, a jednocześnie moim przyjacielem, ubratowionym bratem, menadżerem. Dokonaj zakupu prenumeraty, mecenatu lub pojedynczego numeru, aby przeczytać cały artykuł.

 

SPROSTOWANIE

Wszystkie wydarzenia Teatru BARAKAH, o których p. Ka Katharsis wspomina w wywiadzie z p. Mariuszem Kurcem, który ukazał się 1 października 2021 roku na Państwa stronie internetowej, czyli: Nowa Rewia “Come back”, performance “Ofelia” oraz wystawa “Antrum” powstały w ramach projektu “UWAGA! Strefa LGBT”, którego organizatorem i pomysłodawcą jest Fundacja Dziesięciu Talentów na rzecz Teatru BARAKAH. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Pomysł na projekt narodził się w 2019 roku i wtedy też został napisany wniosek do konkursu. Wniosek pisali dyrekcja i pracownik Teatru BARAKAH. 

Nie jest więc prawdą, że – jak twierdzi p. Ka Katharsis – “pomysł na rewię pojawił się spontanicznie, podczas wernisażu <<Antrum>>”. Pomysł ten pojawił się dużo wcześniej. Co więcej jedynym producentem i organizatorem Nowej Rewii – “Come back” jest Teatr BARAKAH. Reżyserem rewii jest Dyrektor, Wiceprezes Fundacji Dziesięciu Talentów i jedna z założycielek teatru Ana Nowicka. Rewia powstała podczas prób prowadzonych przez nią, przy pomocy choreografki Caroline Kwiatuszewskiej i scenografki Moniki Kufel, jednocześnie Prezesa Fundacji Dziesięciu Talentów i drugiej założycielki teatru. P. Ka Katharsis pomogła w skompletowaniu obsady oraz występowała w rewii, za co jesteśmy jej niezmiernie wdzięczni, jednakże na tym jej rola się kończy. Nazywanie więc tego przedsięwzięcia “własną rewią” p. Ka Katharsis jest dużym nadużyciem. Co do pokazu performance’u “Ofelia”, to nazywanie go przez p. Ka Katharsis “zachcianką” zdaje się być dość osobliwym odczuciem. Z pełną stanowczością podkreślamy, że Teatr BARAKAH nie jest od spełniania artystycznych “zachcianek” twórców, ale jest instytucją kultury działającą wg własnej linii programowej i z dość sporym wyprzedzeniem tworzonych planów. Przy wspomnianym projekcie brało udział łącznie dziesięciu artystów i wszyscy na takich samych prawach, w związku z czym trudno nazywać go “zachcianką” czy też pomysłem jednego z nich. Zarówno spektakl, jak i performance to praca kolektywna. Podkreślamy, że w przypadku “Ofelii” również producentem i organizatorem jest Teatr BARAKAH. 

Powyższe słowa potwierdzą zarówno twórcy biorący udział przy tworzeniu Nowej Rewii – “Come back” i “Ofelii”, jak i pracowniczy administracyjni oraz techniczni Teatru BARAKAH, którzy pracują przy projekcie “UWAGA! Strefa LGBT”. Na przyszłość zaś dajemy dobrą radę, by weryfikować takie wywiady, bo niezweryfikowane stają się jedynie “zachcianką” rozmówcy, a nie rzetelnym dziennikarskim materiałem.