Łódzka Fabryka Równości protestuje przeciwko homofobii w liceum

fr_lodz“Słowa “Rudy” i “Zośka” to sacrum. Słowo “gej” to profanum” – powiedziała jedna z nauczycielek
XXIX Liceum im. Janka Bytnara “Rudego” w Łodzi. Gdy dziennikarz “Gazety Wyborczej” chciał zadać
młodzieży pytania o to, jak odbierają sugestie dotyczące homoseksualności “Zośki” i “Rudego”,
usłyszał od dyrektorki szkoły, Jolanty Woźniakowskiej: “Patron jest dla nas świętością i nie widzę
potrzeby poddawania młodzieży tego typu refleksjom”

Przeciwko postawie kadry pedagogicznej liceum protestuje łódzka organizacja LGBT – Fabryka Równości. W liście otwartym skierowanym  do dyrekcji liceum i do prezydentki Łodzi czytamy m.in.:

“Zademonstrowana przez dyrektorkę XXIX LO Jolantę Woźniakowską postawa jest naszym zdaniem niegodna nauczyciela i wychowawcy. Szkoła powinna między innymi wyrabiać w młodzieży umiejętności krytycznego myślenia, poszukiwania i poznawania różnorodnych stanowisk, rozważania postawionych problemów z rozmaitych perspektyw.
Swoim zachowaniem dyrektorka XIX LO odebrała uczniom kierowanej przez nią szkoły taką
możliwość. Za wyjątkowo kuriozalne należy uznać słowa Jolanty Woźniakowskiej,
iż „nie widzi potrzeby poddawania młodzieży tego typu refleksjom”. Należy zaznaczyć,
że owe niebezpieczne z punktu widzenia dyrektorki „refleksje” miałyby dotyczyć głośnej
i szeroko komentowanej w debacie publicznej analizy naukowej. Trudno dostrzec nam
jakiekolwiek racjonalne przesłanki, które usprawiedliwiałyby wykluczenie uczniów XXIX LO z
możliwości wzięcia udziału w tej debacie.”

Pod listem podpisała się Fundacja Replika oraz inne organizacje LGBT.

>>> przeczytaj pełny tekst listy Fabryki Równości

>>> przeczytaj artykuł z “Gazety Wyborczej”

replika_button__FB