Małgorzata Büthner-Zawadzka – „Kobiety i LGBT-y razem za równością”

wyd. Książka i Prasa 2022

To zbiór 21 wywiadów z tytułowymi „kobietami i LGBT-ami”, których łączy udział w protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 22 października 2020 r. zaostrzającym prawo antyaborcyjne. Autorka dokonała subiektywnego (jak sama podkreśla) wyboru bohaterek i bohaterów. Otrzymujemy fascynujące portrety ludzi, dla których idea równości nie brzmi banalnie, którzy gotowi są również na cierpienia psychiczne i fizyczne w imię tej wartości. Tak, cierpienia: niejako motywem przewodnim książki są bezprawne i często pełne przemocy zatrzymania przez policję. Mówią o tym m.in. słynna Babcia Kasia czy Linus Lewandowski, współzałożyciel Homokomanda, organizacji, która ma w tym zbiorze szeroką reprezentację. Zimny prysznic, jak zwykle, zapewnia Bożena Keff , która nie certoli się ani z nacjonalistami i ani z tymi, którzy im pobłażają. Swoje niezwykłe historie opowiadają lekarz Tomasz Sarosiek, transpłciowa publicystka (i felietonistka „Repliki”) Maja Heban, były ksiądz Łukasz Kachnowicz, artystka Karolina Micuła, projektant mody Maciej Liskowacki, krytyk architektury Grzegorz Piątek, pisarka Sylwia Chutnik, voguer Yevgeniy Jake, Marta Puczyńska z Kolektywu Antyrepresyjnego Szpila i wiele innych osób. Jest w nich wielka energia, a autorka prowadzi rozmowy bezpretensjonalnie i bezpruderyjnie. Znakomity zapis ważnego okresu na naszej drodze do równości. (Mariusz Kurc)

Tekst z nr 97 / 5-6 2022.

Digitalizacja archiwum Replikidzięki wsparciu finansowemu Procter & Gamble.