Patrycja Sikora – “Wszyscy o nas mówią”

WBPiCAK 2022

 

 

Kolejny po doskonale przyjętym debiucie poetyckim „Instrukcja dla ludzi nie stąd” (nominacja do Paszportów „Polityki” 2022) zbiór wierszy wyoutowanej, związanej obecnie z Poznaniem, poetki z pokolenia ’89. Tak jak w poprzednim tomie, odnajdujemy w nim poezję bardzo samoświadomą, zarazem radykalnie polityczną i zakorzenioną w doświadczeniu krzyżowych wykluczeń. Poetycki idiom Sikory ponownie napędza energia wynikająca z pełnego wściekłości sprzeciwu wobec systemowej niesprawiedliwości: podmiotka wierszy jest kobietą, lesbijką i poetką w „brunatnej Polsce”, gdzie „matki zamykają okna”, gdy „w podwórkach czai się płeć”, a „chłopcy od co najmniej 17 lat używają kamieni do rozłupywania głów dziewczyn z marszów”.

W zaledwie 24 utworach (często bardziej zwięzłych i osobistych od opisowych, obrazowych elaboratów z debiutanckiej „Instrukcji…”) Sikora przeciwstawia tej opresji uważność dla własnego ciała i jego fizjologii, siostrzeństwo, przynależność do matrylinearnego kontinuum i międzygatunkową solidarność ludzko-nieludzką. Zależy jej przy tym nie tyle na celu, ile na ukazaniu trudów drogi. Chociażby z tego względu warto wniknąć w świat tej poezji: aby wydeptać własne ścieżki w jego wrogim pejzażu. (Małgorzata Tarnowska)

 

Tekst z nr 102/3-4 2023.

Digitalizacja archiwum Replikidzięki wsparciu finansowemu Procter & Gamble.