Rose Tremain – „Sonata Gustava”

wyd. WAB

Gustav Perle mieszka w szwajcarskiej miejscowości Matzlingen ze zgorzkniałą matką, która nie potrafi go kochać. Jego dzieciństwo upływa w biedzie, samotności, odrzuceniu. Chłopiec funkcjonuje niejako w cieniu boha­terskiego ojca, zmarłego w niejasnych okolicznościach podczas wojny. Matka wymaga od Gustava nieokazywa­nia uczuć. W przedszkolu poznaje Antona, małego, wraż­liwego, utalentowanego pianistę, który emocji nie kryje. Między chłopcami rodzi się przyjaźń, która przetrwa de­kady. Gustav dzięki Antonowi poznaje zupełnie inną rze­czywistość, staje się szczęśliwy, obdarza przyjaciela mi­łością. Mija kilka lat. Podczas wspólnych wakacji między bohaterami dochodzi do pocałunku. To najpiękniejsza chwila w życiu Gustava. A jednak jest on pełen zahamo­wań – przez kolejne lata nie potrafi wyznać Antonowi siły swego uczucia. Co się stanie, gdy Anton, skuszony możli­wością zrobienia „spóźnionej” pianistycznej kariery, wy­jedzie z Matzlingen? Czy Gustav odważy się opuścić swój bezpieczny, hermetyczny świat i zawalczyć o miłość? „Sonata Gustava” to ciekawa powieść psychologiczna o toksycznych więziach, niespełnieniu i rozpaczliwej tęsknocie. Rose Tremain tworzy przekonujący portret człowieka nieszczęśliwego, wycofanego, pełnego lęków i traum związanych z niewypowiedzianym homoseksu­alnym pożądaniem. To smutna powieść, ale też dająca nadzieję. (Michał Paweł Urbaniak)

Tekst z nr 67 / 5-6 2017.

Digitalizacja archiwum Replikidzięki wsparciu finansowemu Procter & Gamble.