Usuwanie konta

  • Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej Konta Klienta.
  • W przypadku, gdy w ramach umowy z Klientem, Sprzedawca udostępnia w Magazyn „Replika” w formie cyfrowej w Koncie Klienta, usunięcie Konta oznacza rezygnację z otrzymywania Magazynu „Replika”, a środki z tytułu dostarczania produktu nie podlegają zwrotowi.
  • W przypadku wypowiedzenia umowy przedłużonej automatycznie na czas nieokreślony zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu i upłynięcia okresu wypowiedzenia, Klient otrzyma zwrot środków po odliczeniu kwoty odpowiadającej proporcjonalnie zakresowi spełnionego świadczenia.