Wojciech Śmieja – „Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze“

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2015

Wojciech Śmieja, ceniony historyk literatury, a także fotograf i reportażysta (wywiad: patrz „Replika” nr 30), wraca do tematyki, którą zajmował się w książce „Literatura, której nie ma“. Otrzymujemy solidną, naukową analizę tematu homoseksualności przez pryzmat szeroko pojętego literaturoznawstwa. Mówi się tu więc o „narodzinach homoseksualisty“ i queer studies w kontekście prac Michela Foucaulta, pojawiają się także takie nazwiska, jak Lacan, Sartre czy Freud. W dalszej części pracy czytamy o polskich echach „skandalicznych procesów“ Oscara Wilde’a i, chyba nieco mniej rozpoznawalnego, Filipa von Eulenburga. Sporą część książki zajmuje studium życia i twórczości Jerzego Andrzejewskiego z homoerotycznej perspektywy. Cielesność, męsko-męskie relacje, nienormatywność w twórczości znanych pisarzy dwudziestolecia międzywojennego i powojennych (Vincenz, Chormański, Mach, Nowakowski, Boczkowski, Gombrowicz) stanowią także istotny punkt zawieszenia rozmyślań Śmiei. Książka jest ważnym podsumowaniem dotychczasowej pracy autora nad literaturą z kręgu bardzo ostatnio głośnego pojęcia „gender“. (Marcin Dąbrowski)

 

Tekst z nr 57 / 9-10 2015.

Digitalizacja archiwum Replikidzięki wsparciu finansowemu Procter & Gamble.