Władze fundacji oraz redakcja

Prezes Fundacji:
Paweł Młyński

Zastępcy Prezesa Fundacji:
Piotr Mikulski, Magdalena Oroń, Krzysztof Tomasik

Redaktor Naczelny:
Mariusz Kurc

Zespół:
Magda Jakubiak, Gabriel Kuhl, Adam Maliszewski, Daniel Mękarski, Piotr Mikulski, Paweł Młyński, Daniel Oklesiński, Tomasz Piotrowski, Andrzej Sosnowski, Krzysztof Tomasik, Marcin Rusek-Wolski, Mariusz Urbanowski, Bartosz Żurawiecki

Współpraca:
Mathias Foit, Karol Górski, Piotr Grabarczyk, Kayden Gray, Michał Ignar, Urszula Jakubowska, Anna Kamińska, Piotr Klimek, Marta Konarzewska, Yga Kostrzewa, Adam Kruk, Agata Kubis, Krystian Lipiec, Emilia Oksentowicz, Joanna Ostrowska, Agnieszka Pilacińska, Agnieszka Rynowiecka, Paweł Spychalski, Bartosz Szarek, Michał Paweł Urbaniak, Julia Fatima Zagórska

Opracowanie graficzne i skład:
Joanna Reniger

Dystrybucja:
Artfol

Prenumeratorzy/rki:
Magdalena Oroń