Władze fundacji oraz redakcja

Zarząd Fundacji

Krzysztof Tomasik, Prezes Zarządu

Joanna Ostrowska, Wiceprezeska Zarządu

Andrzej Jędrzejczak, Wiceprezes Zarządu

Redaktor Naczelny:
Mariusz Kurc

Zespół:
Michalina Chudzińska, Gabriel Kuhl, Adam Maliszewski, Daniel Mękarski, Daniel Oklesiński, Michał Pawłowski, Patryk Radzimski, Andrzej Sosnowski, Małgorzata Tarnowska, Krzysztof Tomasik, Mateusz Witczak, Paweł Wątroba, Jakub Wojtaszczyk, Bartosz Żurawiecki

Współpraca:
Karol Górski, Piotr Grabarczyk, Michał Ignar, Magda Jakubiak, Urszula Jakubowska, Anna Kamińska, Piotr Klimek, Marta Konarzewska, Yga Kostrzewa, Adam Kruk, Agata Kubis, Krystian Lipiec, Emilia Oksentowicz, Joanna Ostrowska, Agnieszka Pilacińska, Agnieszka Rynowiecka, Paweł Spychalski,
Bartosz Szarek, Michał Paweł Urbaniak, Julia Fatima Zagórska

Korekta:

Joanna Kłos, Paulina Okuńska, Michał Orlicki, Małgorzata Tarnowska, Paweł Wątroba

Opracowanie graficzne i skład:
Joanna Reniger

Dystrybucja i Prenumeratorzy_rki:
Artfol