„Wprowadzenie do Psychologii LGB“ red. G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski

Wydawnictwo Continuo, 2012

 

To pierwsza u nas publikacja dotycząca podstawowych zagadnień psychologii LGB (lesbijek, gejów i osób biseksualnych). Co najważniejsze – autorzy/rki umieszczają te zagadnienia w polskich realiach.

„Psychologia LGB“ nie jest taką samą subdyscypilną psychologii, co psychologia kliniczna czy społeczna. Nie chodzi o odseparowanie problemów osób LGB od problemów innych ludzi, raczej o uchwycenie specyfiki tej konkretnej grupy w kontekście przemian społecznych i kulturowych. Tak więc książka porusza kwestie funkcjonowania osób doświadczających dyskryminacji, a poza tym, jak piszą autorzy/rki, do tej pory grupy mniejszościowe były pomijane w głównonurtowych badaniach psychologicznych.

Książka podzielona jest na trzy części: „Historia, perspektywy, terminologia“ (m.in. XIX-wieczny dyskurs medyczny, teoria queer, biseksualność), „Wybrane zagadnienia psychologii LGB“ (m.in. konstruowanie tożsamości, coming out, rodziny tworzone przez osoby nieheteroseksualne, doświadczanie dyskryminacji) oraz „Pomoc osobom LGB“ (m.in. psychoterapia, trening antydyskrminacyjny jako narzędzie przeciwdziałania homofobii). Ten podział sprzyja czytelni(cz)kom wchodzącym w tę tematykę. Najistotniejszy w mojej opinii rozdział to ten o normach etyczno-zawodowych psychologii LGB – od niego powinno się zacząć. W znanej mi polskiej praktyce wciąż często zapomina się (albo celowo ignoruje?) panujące na świecie standardy wiedzy o orientacji seksualnej. Dla specjalistów/ek, którzy z przymrużeniem oka traktują wpływ sytuacji wykluczenia na mniejszościowe grupy społeczne, „Wprowadzenie…“ może być kontrowersyjną lekturą. Ale dla tych specjalistów/ek, którzy znają osoby LGB i z nimi na co dzień pracują, opracowanie to jest po prostu świetną okazją do poszerzenia wiedzy. (Agata Loewe)

 

Tekst z nr 41/1-2 2013.

Digitalizacja archiwum „Repliki” dzięki wsparciu finansowemu Procter & Gamble.