Różowe złotówki

Pierwsze w Polsce badanie dotyczące sytuacji osób LGBT w pracy oraz potrzeb LGBT jako konsumentów/ek

 

Tomek Jędrowski – prezes LGBT Business Forum; foto: Laurent Salazar

 

 „Work, bitch” czyli „Do roboty, zdziro” – śpiewa w nowym hicie Britney Spears. Singiel wziął szturmem gejowskie dyskoteki. My jednak – my, czyli LGBT Business Forum – chcielibyśmy pójść o krok dalej niż Britney i zapytać osoby LGBT: do jakiej roboty? Gdzie? W jakiej atmosferze? Na jakich warunkach? Z jakimi współpracownikami? We własnych firmach czy w wielkich korporacjach? Na państwowej posadzie? Do roboty, siedząc w szafie, czy do roboty, będąc wyoutowaną/ym? Czy odczuwamy dyskryminację w miejscu pracy? To niebagatelne pytania: większość ludzi spędza kawał życia w pracy. Do tej pory w Polsce nie przeprowadzono badania na temat tego, jak osoby LGBT odczuwają swoją nienormatywność w miejscu zatrudnienia.

Druga kwestia to osoby LGBT jako konsumenci. Co jest dla nas ważne przy zakupie usługi lub produktu? Które firmy działające w Polsce są uważane za najbardziej przyjazne osobom LGBT? Czy międzynarodowe korporacje, które szczycą się polityką niedyskryminowania w USA i Europie Zachodniej, prowadzą taką politykę w Polsce?

Rynek LGBT ocenia się w Polsce na około 2,3 mln konsumentów, z siłą nabywczą powyżej 35 miliardów euro rocznie. Jest to rynek, z którego nie zrezygnuje żaden trzeźwo myślący biznesmen. Jako konsumenci LGBT, wydając nasze pink money, mamy duży wpływ na firmy działające w Polsce.

Dotychczasowe badania dotyczące tematyki LGBT w Polsce zajmowały się głownie aspektami socjologicznymi i społecznymi. Pierwsze w Polsce Badanie rynku i środowiska pracy osób LGBT w Polsce 2014” ma na celu uzyskanie informacji na temat potrzeb osób LGBT zarówno jako pracowników/ pracownic, jak i konsumentów/ek. Na podstawie danych z Waszych ankiet mamy też nadzieję wybrać najbardziej przyjazne osobom LGBT firmy w Polsce. Wyniki ogłosimy już w czerwcu br.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Jest dostępna tu: ankieta.lgbt.biz.pl

facebook.com/LGBTBusinessForum

 

Tekst z nr 47/1-2 2014.

Digitalizacja archiwum „Repliki” dzięki wsparciu finansowemu Procter & Gamble.

Menadżerowie geje aktywiści

Można sobie wyobrazić 350 wpływowych wyoutowanych biznesmenów, którzy razem działają na rzecz LGBT? Można. W Szwajcarii

 

Oliver Fritz – przewodniczący Network    arch. pryw.

 

Wszystko zaczęło się w 1995 r., kiedy grupa szwajcarskich biznesmenów niewstydzących się swojej homo- lub biseksualnej orientacji postanowiła połączyć siły na rzecz szwajcarskiego środowiska LGBT. Wytyczyli sobie dwa cele: wspieranie walki z epidemią AIDS oraz wyeliminowanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Założycielem Network był Jan Willem van Lynden, ówczesny właściciel sklepu z wyposażeniem mieszkań. Dziś organizacją kieruje 46-letni Oliver Fritz – menadżer w firmie ABB, autor opracowań naukowych, z wykształcenia fizyk, z zamiłowania – muzyk.

Działacze

Zamknięte spotkania z politykami organizowane przez Network przerodziły się na początku XXI w. w międzynarodowe konferencje i sympozja, na które przyjeżdża m.in. burmistrz Berlina, Klaus Wowereit.

Network zabiegała o wpisanie do szwajcarskiej konstytucji zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, ostatecznie wprowadzono szeroki zapis o zakazie dyskryminacji „ze względu na sposób życia”. Jednym z największych sukcesów Network było wsparcie w przekonaniu Szwajcarów do zaakceptowania związków partnerskich – w referendum na ten temat w 2005 r. 58 procent zagłosowało na „tak”. Już wtedy szwajcarscy politycy musieli liczyć się z głosem gejowskiego środowiska biznesowego – w tej chwili Network wspiera dwóch swoich członków kandydujących w wyborach do parlamentu w Bernie.

Network koncentruje działalność na trzech polach: biznesowym, politycznym i kulturalnym. Stowarzyszenie tworzy 350 osób, menadżerów najwyższego szczebla wielkich międzynarodowych firm (m.in. Siemens, Roche, Novartis czy ABB), potężnych banków (m.in. UBS, Credit Suisse), instytucji kulturalnych (dyrektorzy teatrów oraz opery), polityków, artystów, biznesmenów prowadzących własne firmy, lekarzy, prawników, architektów itp. Stawia członkom dwa warunki: trzeba mieć ukończone 25 lat oraz trzeba aktywnie promować postawy akceptacji wobec homo-, bi lub transseksualności, samemu oczywiście będąc otwartym mężczyzną homo-, bi- lub transseksualnym (kobiety stworzyły własną tego typu organizację – Wybernet, o której również napiszemy – przyp. red.).

Przyjaciele

Członkowie Network są również po prostu grupą znajomych, która po pracy lub w weekend może razem wybrać się do kina, na piwo, zajęcia sportowe czy na wspólny wyjazd. To bardzo istotne, żeby umożliwić takie nieformalne spotkania. Pozwalają na przemyślenie wielu planów, są też okazją do burzy mózgów w miłej atmosferze – podkreśla Oliver Fritz. Dzięki przynależności do Network mogą liczyć na pomoc w rozwiązaniu różnorakich problemów. Na przykład jedna z komisji stowarzyszenia zajmuje się – jak czytamy na stronie internetowej – pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych, ale także zdrowotnych, jakie mogą spotkać ciężko pracujących menadżerów na kierowniczych stanowiskach.

Sponsorzy

Stowarzyszenie chętnie angażuje się też w kulturalne działania LGBT i nie szczędzi na to pieniędzy. Co dwa lata funduje 10 tysięcy franków szwajcarskich nagrody kulturalnej – to sztandarowy projekt – ale poza tym współfinansuje sympozja, wydawane dla środowiska LGBT książki, parady równości, stronę internetową poświęconą historii ruchu gejowskiego w Szwajcarii oraz projekty biznesowe. W naszym stowarzyszeniu działają osoby chętne wesprzeć nowatorski biznes – zarówno przy jego powstawaniu, jak i rozwoju – mówi Oliver. Pomoc płynie też za granicę: Network wspiera finansowo parady równości w innych krajach, wydarzenia i konferencje poświęcone kwestiom antydyskryminacyjnym (na przykład w Warszawie i w Rzymie), a także Europejskie Stowarzyszenie Menadżerów Gejów i Lesbijek. Działania Network są zauważane przez wielki międzynarodowy biznes – obecnie sponsorem stowarzyszenia jest IBM.

 

Tekst z nr 35/1-2 2012.

Digitalizacja archiwum „Repliki” dzięki wsparciu finansowemu Procter & Gamble.

Tęczowo w pracy

Powstała Fundacja LGBT Business Forum

 

foto: Agata Kubis                                        od lewej Tomasz Szypuła, Pamela Wells i Greta Puchała

 

Od lipca działa w Warszawie Fundacja LGBT Business Forum, założona przez posłankę Annę Grodzką, Lalkę Podobińską i Andreasa Citaka. Główne cele organizacji to promowanie równego traktowania osób LGBT w zatrudnieniu oraz zachęcanie firm do świadomego kreowania wizerunku jako przyjaznych osobom LGBT. Polski rynek klientów LGBT szacujemy na około 2,5 miliona osób, co przekłada się na „pink money” (tak zwane różowe pieniądze, czyli dochody/wydatki klientów homo, bi i transseksualnych) o wartości nie do pogardzenia przez żadną firmę. Chcemy, by nasza fundacja była pomostem dla firm, które wprowadzają politykę równego traktowania. Pracownik, który dobrze czuje się w swojej pracy, jest bardziej wydajny, mniej korzysta ze zwolnień lekarskich, jest bardziej lojalny wobec swojego pracodawcy. To się po prostu opłaca – mówi fundatorka, Anna Grodzka. Pracami Fundacji kieruje zarząd: Greta Puchała (prezeska), Tomasz Szypuła (prezes) i Pamela Wells (członkini zarządu). W skład Rady Fundacji weszli: Andreas Citak (przewodniczący), Anna Grodzka, Yga Kostrzewa (przewodnicząca) i Lalka Podobińska.

Diversity Index z orientacją

Nawiązaliśmy współpracę z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan przy programie Diversity Index (Wskaźnik Różnorodności). Diversity Index jest praktycznym narzędziem analizy różnorodności w miejscu pracy. Jest opracowywany przez interdyscyplinarną grupę ekspertek/ ów w oparciu o badania przeprowadzone w firmach. Do tej pory projekt skupiał się na czterech obszarach różnorodności: wiek, płeć, niepełnosprawność, wielokulturowość. Dzięki współpracy z LGBT Business Forum Index poszerzy się o orientację seksualną i tożsamość płciową.

Ranking przyjaznych firm

Powołanie Fundacji poprzedziły rozmowy m.in. z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Amerykańską Izbą Handlową w Polsce oraz z Agnieszką Kozłowską- Rajewicz, ministrą ds. równego traktowania. W planach mamy m.in. przeprowadzenie badania rynku LGBT oraz praktyk firm w zakresie niedyskryminowania. Stworzymy ranking firm przyjaznych osobom LGBT. Planujemy również wykłady i szkolenia dla firm, które podpisały Kartę Różnorodności oraz dla firm zrzeszonych w izbach handlowych przy ambasadach krajów, które są liderami w zakresie respektowania praw osób LGBT. W dniach 26-28 września nasza Fundacja była obecna na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie, największym po Forum Ekonomicznym w Krynicy, spotkaniu biznesowym w Polsce.

Kontakt: Tomasz Szypuła, +48 602 273 263, [email protected]

 

Tekst z nr 39/9-10 2012.

Digitalizacja archiwum „Repliki” dzięki wsparciu finansowemu Procter & Gamble.